O fundacji

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Naszą misją jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Kontakt
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Telefon: (+ 48) 22 522 93 75
fundacja@fundacjabgk.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego

Forum Darczyńców
Jesteś tutaj: Strona główna

Wychodząc z założenia, że każda firma jest odpowiedzialna za otoczenie, w którym działa i powinna wpływać na poprawę jakości życia obywateli i rozwój społeczności lokalnych Bank Gospodarstwa Krajowego powołał w 2004 roku Fundację BGK im. J. K.  Steczkowskiego, która w imieniu fundatora prowadzi działania społeczne i filantropijne.

 

Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury.

Aktualności
2016-01-03

Fundacja BGK wspiera program zapobiegania przemocy rówieśniczej – powstanie sieć trenerów w 5 województwach, 1600 dzieci uzyska pomoc

2016-02-01

Fundacja BGK wspiera udział polskich uczniów w międzynarodowej konferencji – symulacji obrad ONZ i organizację warsztatów edukacyjnych

 

2016-01-20

„Młody Obywatel na sportowo” - do 29 lutego trwa rekrutacja zespołów młodzieżowych

2015-12-10

Jak uczyć przez zabawę - szkolenie dla uczestników konkursu grantowego "Na dobry początek!"

2015-11-30

Stypendia, które spełniają marzenia - inauguracja 14. edycji programu Stypendiów Pomostowych

2015-11-25

BGK w gronie „Liderów Filantropii 2015”