O fundacji

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Naszą misją jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Kontakt
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Telefon: (+ 48) 22 522 93 75
fundacja@fundacjabgk.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego

Forum Darczyńców
Jesteś tutaj: Strona główna

Wychodząc z założenia, że każda firma jest odpowiedzialna za otoczenie, w którym działa i powinna wpływać na poprawę jakości życia obywateli i rozwój społeczności lokalnych Bank Gospodarstwa Krajowego powołał w 2004 roku Fundację BGK im. J. K.  Steczkowskiego, która w imieniu fundatora prowadzi działania społeczne i filantropijne.

 

Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury.

Aktualności
2015-05-14

Forum Darczyńców wspólnie z 45 fundacjami opracowało standardy działania fundacji korporacyjnych

2015-04-29

Konkurs „Wolontariat jest super!” rozstrzygnięty. Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego zrealizują 37 projektów wolontariackich

2015-04-21

„Mała ojczyzna – wspólna sprawa” – za nami 2 zjazdy szkoleniowe

2015-04-17

Szkolenia dla opiekunów grup projektowych w programie Młody Obywatel

2015-04-17

Ruszyła 5. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

2015-04-14

Rekordowa ilość wniosków w programie „Wolontariat jest super!”