O fundacji

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Naszą misją jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Kontakt
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Telefon: (+ 48) 22 522 93 75
fundacja@fundacjabgk.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego

Forum Darczyńców
Jesteś tutaj: Strona główna

Wychodząc z założenia, że każda firma jest odpowiedzialna za otoczenie, w którym działa i powinna wpływać na poprawę jakości życia obywateli i rozwój społeczności lokalnych Bank Gospodarstwa Krajowego powołał w 2005 roku Fundację BGK im. J. K.  Steczkowskiego, która w imieniu fundatora prowadzi działania społeczne i filantropijne.

 

Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury.

Aktualności
2014-07-07

Wolontariusze BGK przeprowadzili od marca br. 8 lekcji o finansach dla gimnazjalistów w ramach programu BAKCYL

2014-07-02

Fundacja BGK na rzecz dzieci z niepełnosprawnością w TPD „Helenów”

2014-06-23

Fundacja BGK rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”

2014-06-20

Raport Roczny 2013 Fundacji BGK 

2014-06-12

Wolontariusze BGK poprowadzili lekcje o finansach dla 600 uczniów w 27 szkołach gimnazjalnych

2014-05-28

"Oblicza wolontariatu – jak wzmocnić efekty działań społecznych" - warsztaty dla liderów projektów wolontariackich w programie „Wolontariat jest Super!”