O fundacji

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Naszą misją jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Kontakt
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Telefon: (+ 48) 22 522 93 75
fundacja@fundacjabgk.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego

Forum Darczyńców
Jesteś tutaj: Strona główna

Wychodząc z założenia, że każda firma jest odpowiedzialna za otoczenie, w którym działa i powinna wpływać na poprawę jakości życia obywateli i rozwój społeczności lokalnych Bank Gospodarstwa Krajowego powołał w 2005 roku Fundację BGK im. J. K.  Steczkowskiego, która w imieniu fundatora prowadzi działania społeczne i filantropijne.

 

Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury.

Aktualności
2014-09-11

Konkurs grantowy „Na dobry początek!” –  złożono 417 wniosków 

2014-09-04

Fundacja BGK i Fundacja Rozwoju Wolontariatu rozpoczynają projekt „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

2014-09-03

Do 10 września trwa nabór wniosków w konkursie grantowym „Na dobry początek!” na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

2014-09-03

Ruszyła V edycja programu Młody Obywatel

2014-07-10

7 edycja warsztatów „Pomostowi Liderzy” 

2014-08-08
Zostałam wychowana w przeświadczeniu, że silniejszy powinien pomagać słabszemu -  rozmowa z Beatą Kumanek, wolontariuszką programu Wolontariat jest super!