O fundacji

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Naszą misją jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Kontakt
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Telefon: (+ 48) 22 522 93 75
fundacja@fundacjabgk.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego

Forum Darczyńców
Jesteś tutaj: Strona główna

Wychodząc z założenia, że każda firma jest odpowiedzialna za otoczenie, w którym działa i powinna wpływać na poprawę jakości życia obywateli i rozwój społeczności lokalnych Bank Gospodarstwa Krajowego powołał w 2004 roku Fundację BGK im. J. K.  Steczkowskiego, która w imieniu fundatora prowadzi działania społeczne i filantropijne.

 

Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury.

Aktualności
2015-02-24

Rusza 2. edycja projektu edukacji obywatelskiej „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

 

2015-02-20

10 lat programu PROJEKTOR - wolontariat studencki

2015-02-06

Nabór do 6. edycji programu Młody Obywatel 

2015-01-20

Przyznano granty dla 12 grup projektowych w programie Młody Obywatel

 

2015-01-12

78 studentów-wolontariuszy i 750 uczniów z 8 województw uczestniczyło w programie edukacji obywatelskiej „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

2014-12-05

Szkolenie dla grantobiorców w konkursie "Na dobry początek!"