O fundacji

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Naszą misją jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Kontakt
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Telefon: (+ 48) 22 522 93 75
fundacja@fundacjabgk.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego

Forum Darczyńców
Jesteś tutaj: Strona główna

Wychodząc z założenia, że każda firma jest odpowiedzialna za otoczenie, w którym działa i powinna wpływać na poprawę jakości życia obywateli i rozwój społeczności lokalnych Bank Gospodarstwa Krajowego powołał w 2004 roku Fundację BGK im. J. K.  Steczkowskiego, która w imieniu fundatora prowadzi działania społeczne i filantropijne.

 

Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury.

Aktualności
2015-08-24

Młody Obywatel na sportowo: Fundacja BGK i Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczynają 7. edycję programu 

2015-08-20

Do 10 września trwa nabór wniosków w konkursie Fundacji BGK - do wygrania dotacje na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

2015-07-21

Fundacja BGK wsparła organizację warsztatów „Kariera i rynek pracy”. Przez trzy dni 51 stypendystów pomostowych rozwijało swoje kompetencje niezbędne do wejścia na rynek pracy.

2015-07-17
Ponad 2 tys. uczestników programu Młody Obywatel zmieniało swoją okolicę na lepsze; 
od września rusza nowa edycja programu związana ze sportem
 
2015-07-14

BAKCYL –  wolontariusze BGK przeprowadzili 34 lekcje o finansach w gimnazjach dla blisko 840 uczestników 

2015-07-13

Fundacja BGK wspiera organizację Treningów Pewności Siebie dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej